Lĩnh vực

 • Quản lý xuất nhập cảnh
 • Cơ quan thực hiện
 • Công an tỉnh
 • Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 • Dịch vụ công trực tuyến một phần

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ
 • + Người đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia nơi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp người đó làm việc có trụ sở; xuất trình CMND/CCCD còn giá trị để kiểm tra đối chiếu.
 • Trường hợp ủy quyền cho doanh nghiệp nộp hồ sơ: trước khi nộp hồ sơ doanh nghiệp đó phải gửi cho cơ quan cấp giấy thông hành 01 bộ hồ sơ pháp nhân (việc gửi hồ sơ chỉ thực hiện 01 lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì doanh nghiệp gửi văn bản bổ sung) gồm: bản sao hoặc bản chụp có chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu và văn bản giới thiệu mẫu con dấu, mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu đề nghị cấp giấy thông hành cho nhiều người phải kèm theo danh sách có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó. Người được cử đi nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu; CMND/CCCD còn giá trị sử dụng của mình và của người ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu.
 • + Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí và giao giấy biên nhận; biên lai thu lệ phí cho người nộp hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp bổ sung cho đầy đủ.
 • Người đề nghị cấp giấy thông hành có thể yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác và phải trả phí dịch vụ bưu chính.
 • + Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ sáng 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).
 • Bước 3: Nhận kết quả
 • + Người nhận đưa giấy biên nhận, biên lai thu tiền, xuất trình CMND/CCCD cho cán bộ trả kết quả để đối chiếu, nếu đầy đủ và đúng người thì yêu cầu ký nhận và trả giấy thông hành biên giới cho người đến nhận kết quả.
 • + Trường hợp chưa cấp giấy thông hành phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • + Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

 • 3 Ngày làm việc Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả hoặc ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nơi làm việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thay hoặc đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
 • 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Phòng quản lý xuất nhập cảnh

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ 01 Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành (mẫu M01), có xác nhận và dấu giáp lai ảnh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý; Mẫu M01 cấp giấy thông hành – BCA.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy thông hành đã được cấp nếu còn giá trị sử dụng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với trường hơp ủy quyền nộp hồ sơ. Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ 02 ảnh 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng, trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai. Bản chính: 2
Bản sao: 0

Yêu cầu – điều kiện

Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 76/2020/NĐ-CP Số: 76/2020/NĐ-CP
 • Luật 49/2019/QH14 Số: 49/2019/QH14
 • Thông tư 25/2021/TT-BTC Số: 25/2021/TT-BTC

Biểu mẫu

Kết quả thực hiện

 • Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *