Lĩnh vực

 • Phòng cháy chữa cháy
 • Cơ quan thực hiện
 • Cục cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
 • Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ (các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu).
 • + Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;
 • + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.
 • Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

 • 7 Ngày làm việc Trực tiếp tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trực tuyến

 • 7 Ngày làm việc Trực tuyến tại Cổng dịch vụ công

Dịch vụ bưu chính

 • 7 Ngày làm việc Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC30 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)Văn bản đề nghị (mẫu số PC30).docxBản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháyBản chính: 0
Bản sao: 1
02 ảnh màu, cỡ 3×4 cm của cá nhân đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháyBản chính: 2
Bản sao: 0

Yêu cầu – điều kiện

Phải có tài liệu chứng minh đã được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy trước đó

Căn cứ pháp lý

 • Luật 27/2001/QH10 – Phòng cháy và chữa cháy Số: 27/2001/QH10
 • Luật 40/2013/QH13 – Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Số: 40/2013/QH13
 • Thông tư 149 /2020/TT-BCA Số: 149 /2020/TT-BCA
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP Số: 136/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu

Kết quả thực hiện

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]