Mức độ Mức độ 4
Mã thủ tục 2.000273
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện Thương nhân nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương – 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương xem xét cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân theo mẫu quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp không đồng ý cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận được cấp lại hoặc được điều chỉnh nội dung là thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày
3 Nộp qua bưu chính công ích 10 Ngày
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng giấy tờ
1 hương nhân có thể nộp bản chụp các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 Đơn đề nghị Cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo: 1 (một) bản chính. ( Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP) Bản chính: 1
Bản sao: 0
3 Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. Trường hợp không còn bản chính do bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân phải có báo cáo giải trình và nêu rõ lý do. Bản chính: 1
Bản sao: 0
4 Đơn đề nghị Cấp lại/điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo: 1 (một) bản chính. ( Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 107/2018/NĐ-CP) Mẫu số 03(2).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
5 Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận: 1 (một) bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền Bộ Công thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
Căn cứ pháp lý
STT Số văn bản Tên văn bản
1 107/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện – Cấp lại Giấy chứng nhận trong các trường hợp Giấy chứng nhận bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy. – Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận trong các trường hợp có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *