Mức độ Mức độ 4
Mã thủ tục 1.008797
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định hoặc cần bổ sung tài liệu giải trình, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo để thương nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương tiến hành thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương tiến hành xác nhận thương nhân được phép xuất khẩu lên đơn đăng ký xuất khẩu các chất HFC theo quy định tại Phu lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-Bộ Công Thương trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 4: Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân, nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí: (Không thu phí; lệ phí)

Lệ phí: (Không thu phí; lệ phí)

(10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương có văn bản trả lời thương nhân
2 Nộp qua bưu chính công ích 10 Ngày làm việc Phí: (Không thu phí; lệ phí)

Lệ phí: (Không thu phí; lệ phí)

(10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương có văn bản trả lời thương nhân
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng giấy tờ
1 01 bản chính Đơn đăng ký xuất khẩu các chất HFC (theo mẫu); ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HFC.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân; Bản chính: 0
Bản sao: 1
3 Các giấy tờ, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật (hợp đồng xuất khẩu: 01 bản sao có đóng dấu của thương nhân). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền Bộ Công thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện văn bản Cấp phép xuất khẩu các chất HFC theo hạn ngạch
Căn cứ pháp lý
STT Số văn bản Tên văn bản
1 05/2017/QH14 Luật 05/2017/QH14
2 69/2018/NĐ-CP Nghị định 69/2018/NĐ-CP
3 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện – Theo quyết định của các nước thành viên Nghị định thư. – Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật. – Hàng hoá xuất khẩu thuộc Phụ lục IIa, IIb của Thông tư số 05/2020/TT-BCT.
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]