Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: CHỨNG THỰCChứng thực bản sao từ bản chính hợp đồng
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 tháng trước
Hợp đồng đã được công chứng tại văn phòng Công chứng. Nay em muốn chứng thực bản sao từ bản chính thì em photo và tới UBND xã để chứng thực có được hay không ạ?
Vạn Luật Nhân viên trả lời 1 tháng trước

Trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn đến Văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng đó để yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng (nếu bạn là một bên tham gia hợp đồng đó hoặc có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng đó) theo quy định tại Điều 65 của Luật công chứng hoặc đến UBND cấp xã để yêu cầu chứng thực bản sao hợp đồng đó theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP