Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm rất rộng rãi giấy tờ, tài liệu; trong đó Đề án ra đời trọng điểm ngoại ngữ được kiểm tra là một trong những văn bản bắt buộc và quan trọng nhất trong hồ sơ xin cấp phép. Tuy nhiên, nội dung đề án được pháp luật quy định như thế nào, cần đáp ứng các điều kiện gì và làm cho thế nào để mang 1 bản đề án chuẩn chỉnh nhất, trong bài viết này, Vạn Luật xin khiến rõ những vấn đề liên quan đến “Đề án thành lập trọng điểm ngoại ngữ“.

XEM THÊM: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay!

Thủ tục ra đời thành lập trung tâm ngoại ngữ là 1 thủ tục hành chính thực ngày nay cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, trong giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, nhà xây dựng thương hiệu nên thực hiện chuẩn bị và soạn thảo đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ. Vậy nội dung đề án theo quy định pháp luật như thế nào cũng như bí quyết biên soạn thảo đề án xây dựng thương hiệu phù hợp, đúng, chuẩn. Dưới đây, Vạn Luật giới thiệu và hướng dẫn Quý quý khách phương pháp lập đề án xây dựng thương hiệu trọng điểm ngoại ngữ. Mời Quý người dùng cùng tìm hiểu.

I. Cơ sở pháp lý áp dụng cho cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

“ Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm. Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo, cơ sở vật chất của trung tâm. Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có). Các tổ (hoặc phòng chuyên môn), sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới nhất 2022
Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định mới nhất 2022

II. CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Đề án thành lập trung tâm phải xác định rõ các tiêu chí về mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ; chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng học viên; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; cơ sở vật chất, địa điểm dự kiến đặt trung tâm; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm. Trung tâm nên có website để học viên tìm kiếm thông tin cho các chương trình đào tạo, website đó phải đảm bảo nội dung chất lượng và đã xin giấy phép website với cơ qua nhà nước có thẩm

Nội dung của Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

(1) Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

Tên của trung tâm ngoại ngữ được đặt theo nguyên tắc sau:

Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

(2) Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

(3) Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

(4) Cơ sở vật chất của trung tâm

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học;

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ;

– Cơ sở vật chất đảm bảo quy định về Phòng cháy chữa cháy.

(5) Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân;

Điều kiện của người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định pháp luật mới nhất về thành lập trung tâm ngoại ngữ, điều kiện về người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ, cụ thể làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

– Có nhân thân tốt;

– Có năng lực quản lý;

– Đảm bảo một trong các điều kiện sau: Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc Tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Điều kiện về cán bộ, giáo viên của trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm phải đảm bảo có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

XEM THÊM: Thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

– Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

(6) Dự thảo nội quy hoạt động của trung tâm;

III. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA Vạn Luật

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ, Vạn Luật cung cấp dịch vụ xin giấy phép mở trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Tư vấn về thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Nộp hồ sơ, liên hệ và làm việc với các cơ quan nhà nước và nhận kết quả.
 • Bàn giao kết quả là Giấy phép trung tâm ngoại ngữ cho Quý khách

Hướng dẫn cách làm đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phần sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc

Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân tốt.
 • Có năng lực quản lý.
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • Trong sơ yếu lý lịch của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tối thiểu phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:
 • Thông tin cá nhân: Họ và tên: ngày, tháng, năm sinh, quê quán: nơi ở, số CMND…

Quá trình đào tạo: Ghi đầy đủ thông tin về thời gian, tên cơ sở đào tạo, chuyên ngành đào tạo, bằng/chứng chỉ được cấp. Với những thông tin này nhằm chứng minh về trình độ học vấn có đáp ứng tiêu chuẩn Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học. Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Quá trình công tác: ghi đầy đủ thời gian, cơ quan công tác, chức vụ, địa chỉ và điện thoại. Thông tin này nhằm chứng minh về năng lực quản lý cũng như kinh nghiệm làm việc có đáp ứng được tiêu chuẩn đặt ra hay không.

XEM THÊM: Mã số thuế là gì? Cơ quan nào có quyền cấp mã số thuế?

Đề nghị và cam kết

Đề nghị và Cam kết:

 • Trung tâm xin cam kết thực hiện đúng nội quy và quy định của pháp luật, nghiêm
 • chỉnh chấp hành các quy định của nghành Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà nước và pháp luật.
 • Nếu có vi phạm, trung tâm xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn pháp lý của Vạn Luật về đề án xin thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu Quý khách còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến vấn đề này có thể liên hệ trực tiếp với Vạn Luật để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn. Với đội ngũ luật sư nhiệt huyết, tận tình và giàu kinh nghiệm, Vạn Luật rất hân hạnh khi được hỗ trợ giải đáp những vướng mắc và trở thành người đồng hành của Quý khách trong thời gian tới.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI