Hiện nay, hoạt động sản xuất rượu có nhiều quy định chặt chẽ và ràng buộc nhiều thủ tục pháp lý, đặc biệt là hoạt động sản xuất rượu công nghiệp. Chính vì vậy, Vạn Luật xin tư vấn trình tự, thủ tục để hướng dẫn các doanh nghiệp xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp một cách dễ dàng nhất:

XEM THÊM: Các quy định mới nhất về giấy phép sản xuất rượu thủ công

Cơ sở pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP

1. Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Để chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, đầu tiên cần thực hiện đáp ứng các điều kiện sản xuất rượu công nghiệp theo quy định của Điều 8 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Các điều kiện này bao gồm:

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
 3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
 4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
 5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
 6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Hồ sơ cần bao gồm các giấy tờ như Đơn đề nghị cấp giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bản vẽ mô tả khu vực sản xuất, Bản thiết kế dây chuyền sản xuất, Hợp đồng thuê đất (nếu có), và các giấy tờ liên quan khác.

XEM THÊM: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự ?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật);
hướng dẫn chi tiết xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định mới nhất
hướng dẫn chi tiết xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định mới nhất

Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).

 • Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
 • Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.

2. Thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cần nộp hồ sơ tới các cơ quan quản lý như sau:

 • Đối với quy mô sản xuất từ 03 triệu lít/năm trở lên và giấy phép phân phối rượu: Bộ Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
 • Đối với quy mô sản xuất dưới 03 triệu lít/năm và giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Sở Công Thương là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các thông tin về địa chỉ, quy mô sản xuất, dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ghi nhãn hàng hóa rượu, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu. Hồ sơ này sẽ được nộp tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét và cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

3. Trình tự xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị và gửi bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tiến hành kiểm tra và xem xét hồ sơ. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ thẩm định và quyết định cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp phép, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Nếu hồ sơ chưa đủ hợp lệ, cơ quan cấp phép sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả và lưu giữ. Thời hạn của giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm. Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cho doanh nghiệp được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (nếu giấy phép do Sở Công Thương cấp) hoặc Sở Công Thương địa phương (nếu giấy phép do Bộ Công Thương cấp).

XEM THÊM: Hướng dẫn chi tiết xin giấy phép sản xuất rượu thủ công theo quy định mới nhất

Nguồn:

https://thuvienphapluat.vn/

https://dichvucong.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]