Lĩnh vực

 • Quản lý xuất nhập cảnh
 • Cơ quan thực hiện
 • Công an Tỉnh

Cách thức thực hiện

 • Trực tuyến

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Người khai báo tạm trú đăng ký tài khoản khai báo tạm trú tại Trang thông tin điện tử về khai báo tạm trú của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi đặt cơ sở lưu trú (sau đây gọi là Trang thông tin điện tử) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
 • Bước 2: Đăng nhập vào Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp.
 • Bước 3: Người khai báo tạm trú thực hiện nhập và kiểm tra các thông tin khai báo về người nước ngoài hoặc chuyển tập tin nhập đính kèm theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
 • Bước 4: Kiểm tra thông tin đã khai báo tạm trú trên hệ thống và hoàn thành việc khai báo tạm trú.

Thời hạn giải quyết

 • Trực tuyến
 • 24 giờ/07 ngày Trực tuyến qua Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
thực hiện khai báo theo các trường thông tin trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Bản chính: 1
Bản sao: 1

Yêu cầu – điều kiện

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Căn cứ pháp lý

 

 • Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: 47/2014/QH13
 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14
 • Thông tư 53/2016/TT-BCA Số: 53/2016/TT-BCA

Biểu mẫu

Kết quả thực hiện

 • Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Căn cứ pháp lý

 • Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: 47/2014/QH13
 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14
 • Thông tư 53/2016/TT-BCA Số: 53/2016/TT-BCA

Biểu mẫu

Kết quả thực hiện

 • Thông tin tạm trú của người nước ngoài được cập nhật và lưu trên hệ thống Trang thông tin điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *