Mẫu phụ lục hợp đồng – Hướng dẫn cách điều chỉnh hợp đồng chính bằng phụ lục hợp đồng theo bộ luật dân sự 2021 và luật thương mại. Phụ lục hợp đồng bắt buộc phải có những nội dung gì? Có những loại phụ lục hợp đồng nào hiện nay?

XEM THÊM: Các Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) cập nhật mới nhất năm 2021

Phụ lục hợp đồng là văn bản được lập ra để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chính về việc triển khai hợp đồng. Do vậy nội dung phụ lục hợp đồng chỉ bắt buộc có các thông tin sau:

  • Một là nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính.
  • Hai là lý do thay đổi.
  • Ba là thời điểm áp dụng.
  • Bốn là cách áp dụng phụ lục hợp đồng trong thực tế.

Do vậy khi tìm kiếm các mau phu luc hop dong quý vị có thể thấy có loại dài, ngắn, chi tiết, đơn giản khác nhau. Đó là do quan điểm soạn thảo của từng doanh nghiệp, hiểu được bản chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp việc xây dựng nó thật đơn giản.

Phụ lục hợp đồng là văn bản không tách rời hợp đồng chính – Công ty Vạn Luật cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng để quý khách tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0919 123 698 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Mẫu phụ lục hợp đồng Anh Việt (Song Ngữ - Anh Việt )bản mới nhất 2020
Mẫu phụ lục hợp đồng Anh Việt (Song Ngữ – Anh Việt )bản mới nhất 2020

Mãi 1 : Form phụ lục hợp đồng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

—————————-

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

No:………………

Date:……………

 

Party A (Seller):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Party B (Buyer):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

 

Desciption of goods:

 

STT Name of commodity Quantity Unit price Changed price
1
2
3
Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no:…………………..…, which party violates the contract will be responsibe under ………………… . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

This annex is made into … copies with the same value. Each party shall keep … copy each.

Party A                                                                                                      Party B

XEM THÊM: Thừa phát lại là gì? Điều kiện và thẩm quyền của thừa phát lại ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI