Mẫu phụ lục hợp đồng – Hướng dẫn cách điều chỉnh hợp đồng chính bằng phụ lục hợp đồng theo bộ luật dân sự 2023 và luật thương mại. Phụ lục hợp đồng bắt buộc phải có những nội dung gì? Có những loại phụ lục hợp đồng nào hiện nay?

XEM THÊM: Các Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) cập nhật mới nhất năm 2023

Phụ lục hợp đồng là một văn bản pháp lý được sử dụng để thay đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chính về việc thực hiện hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng cần phải ghi rõ các thông tin như:

  1. Nội dung cần thay đổi, bổ sung hoặc ghi nhận trong hợp đồng chính.
  2. Lý do thay đổi, bổ sung hoặc ghi nhận.
  3. Thời điểm áp dụng.
  4. Cách áp dụng phụ lục hợp đồng trong thực tế.

Các mau phụ lục hợp đồng có thể có dạng dài, ngắn, cụ thể hoặc đơn giản khác nhau tùy thuộc vào quan điểm soạn thảo của từng tổ chức. Hiểu được bản chất và tính chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp cho việc xây dựng nó trở nên đơn giản hơn.

Tổ chức Vạn Luật có thể giúp bạn tìm kiếm các mẫu phụ lục hợp đồng để tham khảo. Nếu bạn cần tư vấn và hỗ trợ trực tiếp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0919 123 698 để được hỗ trợ tư vấn một cách chuyên nghiệp và tận tình nhất.

Mẫu phụ lục hợp đồng Anh Việt (Song Ngữ - Anh Việt )bản mới nhất 2020
Mẫu phụ lục hợp đồng Anh Việt (Song Ngữ – Anh Việt )bạn dạng thế hệ nhất 2023

Mãi 1 : Form phụ lục hợp đồng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

—————————-

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

No:………………

Date:……………

 

Party A (Seller):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Party B (Buyer):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

 

Desciption of goods:

 

STT Name of commodity Quantity Unit price Changed price
1
2
3
Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no:…………………..…, which party violates the contract will be responsibe under ………………… . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

This annex is made into … copies with the same value. Each party shall keep … copy each.

Party A                                                                                                      Party B

XEM THÊM: Thừa phát lại là gì? Điều kiện và thẩm quyền của thừa phát lại ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *