Trong quá trình thực hiện Hợp đồng không tránh khỏi những lúc muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa Hợp đồng. Khi đó, chúng ta phải lập phụ lục Hợp đồng thế hệ. Sau đây là mẫu phụ lục Hợp đồng cơ bạn dạng và thế hệ nhất để mọi người tham khảo.

XEM THÊM: Một số mẫu giấy ủy quyền cá nhân, doanh nghiệp đầy đủ nhất!

Phụ lục hợp đồng là một phần không thể thiếu của hợp đồng chính và nó được thể hiện về hình thức và nội dung phù hợp với từng loại hợp đồng riêng biệt. Để hoàn thiện hợp đồng hoặc bổ sung, điều chỉnh hợp đồng, bạn cần tìm hiểu quy định liên quan hoặc hỏi ý kiến tư vấn để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên tham gia. Ngoài ra, phụ lục hợp đồng còn có thể được sử dụng để định rõ các điều khoản cụ thể của hợp đồng và giải quyết các tranh chấp phát sinh sau này.

Phụ lục Hợp đồng là gì?

Theo quy định tại điều 403 Bộ luật Dân sự 2015, một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định cụ thể một số pháp luật của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và được coi là một phần không thể thiếu của hợp đồng.

Cần lưu ý rằng, nội dung của phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu có thì pháp luật đó sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp các bên chấp nhận phụ lục có pháp luật trái thì coi như pháp luật đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đổi để phù hợp với nội dung của phụ lục.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng đúng pháp luật mới nhất‎ hiện nay!
Mẫu Phụ lục Hợp đồng đúng pháp luật thế hệ nhất‎ hiện nay!

Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

Khi lập phụ lục hợp đồng, cần lưu ý đến các yếu tố sau:

 • Về hình thức: Như đã quy định ở trên, phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bạn dạng, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế. Tuy nhiên, việc tuân thủ quy định này cũng không nên làm giảm tính linh hoạt của phụ lục hợp đồng.
 • Về nội dung: Phụ lục hợp đồng có hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng gốc. Do đó, khi xác lập phụ lục, cần căn cứ vào nội dung của Hợp đồng thuở đầu. Tuy nhiên, việc xác định nội dung cho phụ lục không chỉ đơn giản là sao chép lại nội dung của Hợp đồng gốc mà còn bao gồm các điều khoản bổ sung, mở rộng hoặc rõ ràng hơn cho Hợp đồng. Việc bổ sung các điều khoản này sẽ giúp cho phụ lục hợp đồng trở nên rõ ràng hơn và tránh được những tranh chấp khi có tranh chấp phát sinh.
 • Về đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng: Đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng phải có toàn diện năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi. Việc xác định rõ ràng đối tượng này sẽ giúp cho phụ lục hợp đồng trở nên chính xác hơn và tránh được những tranh chấp khi có tranh chấp phát sinh.

Với các lưu ý trên, việc lập phụ lục hợp đồng sẽ trở nên đầy đủ hơn và giảm thiểu được những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) mua bán tài sản trên đất số 012 ngày 01/01/2020)

     Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2019, tại SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (2): (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông: Nguyễn Văn A        Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D

Bà: Nguyễn Thị B          Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 0123456788 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D

BÊN MUA (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên BCÔNG TY TNHH 1 thành viên ABC

Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp số: 13456789, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh D cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/5/2018

Địa chỉ trụ sở chính: SN 345 phố D, phường B, thành phố C, tỉnh D

Đại diện vì ông: Nguyễn Văn C Chức vụ: Giám đốc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 12345689 do công an tỉnh D cấp ngày 31/12/2016

Nhị bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số pháp luật của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

     Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau: (3)

Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”

Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 0123589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên ông Nguyễn Văn A”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày 01/01/2019 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày nhì bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 nhưng nhì bên đã ký kết ngày 01/01/2019.

Nhị bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (tứ) bạn dạng có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bạn dạng làm bằng chứng.

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

XEM THÊM: Tra Cứu Mã Số Thuế (Công Ty, Cá Nhân) chính xác 100%

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MẪU 2

Số: ………………
 

– Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……… năm ……………………..

– Căn cứ nhu cầu thực tế nhì bên …………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

Sau khi xem xét, thỏa thuân nhì bên đã đi tới thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số …………………………. về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số ……………………., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Luật pháp chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bạn dạng, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bạn dạng.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

 

Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng:

(1) Thường Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Nếu không biết chính xác loại Hợp đồng, bạn có thể hỏi các bên liên quan hoặc tìm hiểu kỹ hơn. Khi liệt kê các thông tin về Hợp đồng, bạn cần ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng kinh tế số 123/HĐKT ngày 01/01/2020 giữa Đơn vị A và Đơn vị B.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết. Bạn có thể thêm thông tin về những điều khoản chính của Hợp đồng, những cam kết và trách nhiệm của các bên để làm rõ hơn cho đối tác.

Ví dụ: Nếu là Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là Bên thế chấp, bên B sẽ là bên nhận thế chấp.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho đúng mực. Cụ thể:

 • Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi các nội dung: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng …
 • Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này.

 • Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì. Bạn có thể thêm thông tin cụ thể về cách thức thực hiện sửa đổi, các yêu cầu liên quan đến việc sửa đổi để đảm bảo quyền lợi của các bên.
 • Nếu hủy bỏ pháp luật nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng….. Bạn có thể thêm các điều khoản thay thế để giải quyết các vấn đề còn lại sau khi bỏ điều khoản đó.
 • Bạn cũng có thể thêm thông tin về việc thực hiện Hợp đồng, các trường hợp xảy ra tranh chấp và cách giải quyết tranh chấp.

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất năm 2020 theo quy định phát luật

Câu hỏi – Yêu cầu buộc đối tác thực hiện hợp đồng như thế nào?

Chào luật sư,

Tôi rất cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được tư vấn về vấn đề này. Tình hình hiện tại là công ty tôi đã ký hợp đồng với công ty A và đã hoàn thành tất cả các nội dung trong hợp đồng. Tuy nhiên, vào ngày 21/02/2017, chúng tôi đã ký một phụ lục phát sinh trị giá 209 triệu đồng nhưng đối tác hiện tại không muốn thực hiện và muốn hủy bỏ phụ lục này, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đặt cọc như đã được thỏa thuận trước đó. Vì hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi đã đặt và thanh toán tiền nguyên liệu và nếu đối tác huỷ bỏ đơn phương, chúng tôi sẽ gặp thiệt hại.

Vì vậy, tôi muốn tư vấn về việc khởi kiện công ty A. Xin vui lòng cho tôi biết quy trình khởi kiện như thế nào, chi phí khởi kiện sẽ là bao nhiêu và những tài liệu cần chuẩn bị trước để khởi kiện.

Tôi đính kèm phụ lục và hoá đơn để luật sư tư vấn. Mong sớm nhận được phản hồi của luật sư.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị Công Ty Vạn Luật tư vấn như sau:

Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

 • “Điều 403. Phụ lục hợp đồng
 1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định cụ thể một số pháp luật của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.
 2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có pháp luật trái với nội dung của pháp luật trong hợp đồng thì pháp luật này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có pháp luật trái với pháp luật trong hợp đồng thì coi như pháp luật đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”*

Theo đó, các bên đã thỏa thuận và lập phụ lục hợp đồng thì sẽ phải thực hiện phụ lục đó như việc thực hiện hợp đồng chính. Nghĩa vụ của bên kia là gì thì cần phân tích với nội dung của hợp đồng và phụ lục để xem xét yêu cầu họ thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận giải quyết được vấn đề thì anh/chị có quyền yêu cầu Tòa án nơi đối tác có trụ sở. Để khởi kiện, anh/chị cần chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa các bên.

Bên cạnh đó, anh/chị có thể tham khảo với các luật sư chuyên nghiệp để có được sự tư vấn và hướng dẫn chi tiết hơn về quy trình khởi kiện và các tài liệu cần chuẩn bị trước khi khởi kiện.

Tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp anh/chị có được cái nhìn tổng quan về việc khởi kiện và giải quyết vấn đề. Nếu anh/chị cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi nào khác, xin vui lòng liên hệ với công ty Vạn Luật để được tư vấn trực tiếp. Chúc anh/chị thành công trong việc giải quyết vấn đề của mình.

#Download mẫu phụ lục hợp đồng
#Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà
#Cách đánh số phụ lục hợp đồng
#Quy định về phụ lục hợp đồng xây dựng
#Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh
#Phụ lục hợp đồng the chấp
#Mẫu của phụ lục hợp đồng
#Mẫu phụ lục hợp đồng sửa chữa nhà

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *