Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPBảo hiểm y tế là gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.