Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCác thành phần hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm có cần phải đóng dấu của công ty không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo và các tài liệu liên quan khi nộp lên cần phải có bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân.