Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCác Trang web cung cấp Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia của Cục An toàn thực phẩm?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Hiện nay Cục An toàn thực phẩm duy trì 3 website cung cấp Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia gồm:1. Trang web: nghidinh15.vfa.gov.vn đối với hồ sơ xin thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm2. Trang web: xacnhanquangcao.vfa.gov.vn đối với hồ sơ xin thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế3. Trang web: congbosanpham.vfa.gov.vn đối với hồ sơ xin thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận công bố đối với thuốc lá4. Các hồ sơ khác không nằm trong danh mục thuộc Hệ thống dịch vụ công ATTP quốc gia của Cục An toàn thực phẩm phải nộp hồ sơ giấy tại Cục.