Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCách thức thực hiện thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Cách thức thực hiện thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại như sau:Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.