Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆCăn cứ pháp lý của thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Căn cứ pháp lý của thủ tục Xóa đăng ký tàu cá gồm:Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá