Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCó mất phí và lệ phí để làm thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Không mất phí.