Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCó mấy cách thức thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp? Là những cách nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Có hai cách thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp. Đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.