Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆCơ quan có thẩm quyền cấp Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Cơ quan có thẩm quyền cấp Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá là: Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh