Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Chính phủ.