Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Chính phủ.