Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ.