Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 năm trước

Cơ quan chủ quản dự án.