Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Cơ quan chủ quản dự án.