Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp là cơ quan nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp là cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.