Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ sở KCB BHYT ban đầu là gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:   Cơ sở KCB BHYT ban đầu là cơ sở KCB đầu tiên theo đăng ký của người tham gia BHYT và được ghi trong thẻ BHYT.