Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐầu tư ra nước ngoài là gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài:Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.