Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐề nghị cho biết thời hạn giá trị sử dụng của giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu; tạm nhập tái xuất, KNQ, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại điểm b, c khoản 5 Điều 19 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT chi tiết như sau:“b) Thời hạn giá trị sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu có giá trị sử dụng từ 30 đến 60 ngày;c) Thời hạn giá trị sử dụng của Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam được tính theo thời gian tối đa cho phép lưu trú tại lãnh thổ Việt Nam”