Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐề nghị hướng dẫn về người có thẩm quyền xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, người ký xác thực hồ sơ điện tử là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, kèm theo:
1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; hoặc
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.