Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐề nghị quý cơ quan cho biết hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn được quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật thú y năm 2015, bao gồm:a) Đơnkhai báo kiểm dịch;b) Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu.