Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐề nghị quý cơ quan cho biết hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Hồ sơ khai báo kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn được quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật thú y năm 2015, bao gồm:a) Đơnkhai báo kiểm dịch;b) Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu.