Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPĐiều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.