Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp nào phải thực hiện đăng ký nội quy lao động?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.