Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã phải đảm bảo các yêu cầu gì thì mới được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã kể từ ngày Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực vào 28/5/2019?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Kể từ ngày Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành vào 28/5/2019, cũng là thời điểm Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã chính thức được vận hành, theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT, hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi:
– Có đủ giấy tờ theo quy định;- Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định;- Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;
– Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.