Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng gồm những gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017, hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm: (i) Văn bản đề nghị thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp trên Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; (ii) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.