Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ thực hiện đăng ký nội quy lao động gồm những gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Hồ sơ đăng ký nội quy lao động phải có các văn bản, gồm: văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động, các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, nội quy lao động.