Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆHồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Hồ sơ thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá gồm:a) Tờ khai xóa đăng ký tàu cá theo Mẫu số 10.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do.