Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động thì cơ quan quản lý nhà nước có phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Khi nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động. Trường hợp nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động. Pháp luật hiện hành không quy định việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh phải có văn bản trả lời đối với trường hợp nội quy lao động đã đảm bảo quy định pháp luật.