Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi nào doanh nghiệp biết đã hoàn thành thủ tục đăng ký qua mạng điện tử?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Nộp hồ sơ bằng Tài khoản ĐKKD:
– Phòng ĐKKD gửi Thông báo hồ sơ hợp lệ (Trạng thái hồ sơ là “Trình lãnh đạo”)
– Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD
– Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp, trạng thái hồ sơ chuyển sang “Được chấp thuận”.Nộp hồ sơ bằng CKSCC:
– Trạng thái hồ sơ chuyển sang “Được chấp thuận”- Doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận kết quả.