Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi nào doanh nghiệp biết đã hoàn thành thủ tục đăng ký qua mạng điện tử?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Nộp hồ sơ bằng Tài khoản ĐKKD:
– Phòng ĐKKD gửi Thông báo hồ sơ hợp lệ (Trạng thái hồ sơ là “Trình lãnh đạo”)
– Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng ĐKKD
– Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp, trạng thái hồ sơ chuyển sang “Được chấp thuận”.Nộp hồ sơ bằng CKSCC:
– Trạng thái hồ sơ chuyển sang “Được chấp thuận”- Doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận kết quả.