Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi nào thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký nội quy lao động?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.