Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi nào tôi được đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Khoản 2, Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế quy định: Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.