Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi nộp hồ sơ trên hệ thống xacnhanquangcao.vfa.gov.vn có cần phải ký số trên mỗi hồ sơ không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Có, Doanh nghiệp cần phải Ký điện tử hồ sơ (yêu cầu ký điện tử trước khi thanh toán phí cho hồ sơ và nộp đến Cục An toàn thực phẩm)