Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPKhi xây dựng, sửa đổi, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp có phải gửi tới cơ quan nhà nước để đăng ký không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp phải thực hiện gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt cơ sở sản xuất để theo dõi, quản lý.