Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPLệ phí để làm thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Không mất phí.