Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNgười dùng nộp hồ sơ đăng ký qua mạng, nhưng chưa nhận được phản hồi từ Phòng Đăng ký kinh doanh thì phải làm như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Lý do: Người dùng tạo hồ sơ đăng ký qua mạng nhưng chưa nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD nên Phòng ĐKKD chưa xem xét, trả kết quả đối với hồ sơ.Cách giải quyết:
– Để nộp hồ sơ đăng ký qua mạng, sau khi ký xác thực hồ sơ, người dùng nhấn nút [Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD].- Đối với hồ sơ đã được Phòng ĐKKD ra thông báo sửa đổi, bổ sung, sau khi người dùng ký xác thực, hồ sơ sẽ được nộp vào Phòng ĐKKD (không cần nhấn nút [Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD]).
Sau khi nộp hồ sơ thành công, người dùng sẽ nhận được Giấy biên nhận điện tử. Thời hạn xử lý hồ sơ có ghi trên Giấy biên nhận điện tử.