Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNgười sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động có bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc đăng ký nội quy lao động đối với người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động.