Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNhà đầu tư có được sử dụng nguồn vốn vay để góp vốn vào Quỹ đầu tư khởi nghiệp sang tạo không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.Như vậy theo quy định trên thì Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo nhà đầu tư góp vốn không được sử dụng vốn vay để góp vồn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.