Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNhà đầu tư tự cam kết thu xếp ngoại tệ để đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nhà đầu tư tự cam kết thu xếp ngoại tệ trong trường hợp nhà đầu tư có đủ ngoại tệ để đầu tư ra nước ngoài. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cần gửi kèm theo văn bản xác nhận số dư tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư tại ngân hàng với số dư đủ để đầu tư ra nước ngoài.