Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆQuy định về phí, lệ phí đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá ?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Chưa có văn bản quy định về phí, lệ phí đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá