Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPSau khi doanh nghiệp/tổ chức tín dụng nộp hồ sơ tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, tối đa thời gian nhận được Quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Thông tư 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định chấm dứt kinh doanh mua, bán vàng miếng của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.