Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThành phần hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản bao gồm những loại giấy tờ gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
* Thành phần hồ sơ đăng ký kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT, gồm có:- Văn bản đề nghị hướng dẫn kiểm dịch theo Mẫu 02TS Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;- Bản sao mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu có xác nhận của doanh nghiệp (đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản có nguồn gốc từ những quốc gia, vùng lãnh thổ chưa có thỏa thuận về mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch với Việt Nam);- Bản sao Giấy phép CITES có xác nhận của doanh nghiệp (đối với động vật, sản phẩm động vật thủy sản có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định của Công ước CITES);- Bản sao Giấy phép nhập khẩu thủy sản của Tổng cục Thủy sản có xác nhận của doanh nghiệp (đối với động vật thủy sản sử dụng để làm giống không có tên trong Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; động vật thủy sản làm thực phẩm không có tên trong Danh mục các loài thủy sản sống được phép nhập khẩu làm thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay là Nghị định số 26/2018/NĐ-CP).* Số lượng hồ sơ: 01 bộ