Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThành phần, số lượng bộ hồ sơ để làm thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thành phần hồ sơ gồm:a) Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường; Số lượng: 01 bộ hồ sơ.