Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian NHNN xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Theo Điều 15 Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp.