Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian NHNN xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Theo Điều 15 Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012, trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, NHNN cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho doanh nghiệp.