Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆThời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá quy định như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được quy định như sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp không thời hạn đối với tàu cá đóng mới, cải hoán, nhập khẩu, mua bán, tặng cho, viện trợ;

b) Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá được cấp có thời hạn bằng thời hạn thuê đối với trường hợp thuê tàu trần.